180.000 auto’s uit de spits gehaald!

SLIMspitsen

Dagelijks sluiten duizenden mensen in Nijmegen aan in de file. Om dit gedrag te veranderen is motivatie en betrokkenheid vanuit de automobilist nodig. Het uitgebalanceerde beloningsprogramma laat de automobilist een alternatieve reiswijze zien én ervaren.

Hierin hebben een tweeledige doelstelling. Enerzijds het informeren van de omgeving gedurende renovatie van de Waalbrug. En anderzijds het leveren van een bijdragen aan de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de stad en regio Nijmegen. Door middel van een (brede) communicatiecampagne gericht op het gedrag van automobilisten wisten we meer dan 180.000 auto’s uit te spits te houden.  


JOINT ACTIVATION - SHOPPER ACTIVATION - DIGITAL ACTIVATION - BRAND ACTIVATION

GET ACTIVATED!

Bel mail of app Nout

Vorige case
Terug naar overzicht
Volgende case